24 Mart 2010 Çarşamba

Kemik veremi

Kemik veremi genelde bel kemiğinde görülen, streptokok ve stafilokok türü bakterilerin neden olduğu kemik enfeksiyonu hastalığıdır. Tıp dilinde osteomiyelit mikrobu denilmektedir.

Kemik veremi ne derece yaygın bir hastalık
Veremden gelen osteomiyelite, sütlerin pastörize olduklarından ve sığırlardan verem büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olduğundan, günümüzde az rastlanmaktadır.
Antibiyotik ilaçlar geliştirilmeden önce bakterilerle gelen ve kemiklerde görülen osteomiyelite fazlasıyla rastlanmaktaydı. Bu hastalığa genellikle iltihaplanan bademciklerden ve başka enfeksiyonlardan sonra rastlanmaktaydı. Bugün çok az görülen bu durum, yalnız bazı hallerde ufak yaşta olan çocuklarda meydana gelmektedir.

Kemik veremi belirtileri
Akut safhalarda yüksek nöbet ve kemik iltihabının olduğu bölgede ağrı meydana gelmektedir. Eğer kemik deri yüzeyine yakınsa, lokalize şişkinlik, ağrı, yangı ve kızıllık meydana gelecektir. Kemikte veya kemik yapısının üzerindeki kısımda, yüzeysel veya derin apseler gelişebilecektir.
Kemikte gelişen osteomiyelit alınacak röntgen filminde görülebilir, fakat hastalık akut safhasında girdikten birkaç gün ve bazen bir hafta sonra ancak görülebilir ve teşhis olunabilir.

Kemik veremi tedavisi

Yeni vereme karşı kullanılmakta olan ilaçların veremden gelen osteomiyelitin tedavisinde çok yararlı oldukları görülmüştür. Ancak, kemiklerde fazla hasar meydana gelmişse, ameliyat dahil, ortopedik metotlara başvurulması gerekecektir. Bu şekilde deformasyonların gelişmesi önlenecek ve zayıf kalmış olan kemik yapıları kuvvetlendirilmiş olacaktır.
Osteomiyelitin tedavi metotları

Ameliyat ve iltihaplanmış olan kemik parçalarının kazınarak alınması.
Bakterilerin hassas olduğu özel antibiyotik ilaçların verilmesi.
Kemikler tamamen iyileşinceye kadar haftalarca ve bazen aylarca sürecek yatakta istirahat.
Kemiklerin iyileşme durumunu tespit etmek için sık sık röntgen filmlerinin çektirilmesi.
Kemik veremi tedavisi ne ölçüde başarılıdır
Eğer başka organlara bulaşma fazlasıyla meydana gelmemişse günümüzde veremden gelen osteomiyelitin tedavileri çok başarılı olmaktadır.
Streptokok ve stafilokok gibi bakterilerden meydana gelen osteomiyelitler eğer yukarıda belirtilen metotla gerektiği yolda tatbik edildiği hallerde yaklaşık bütün vakalar tam anlamıyla tedavi edilmektedir.